Nhưng tôi luôn nói không vì tôi chỉ muốn cô ấy một mình. Tôi không biết trò chơi này sẽ kéo dài bao lâu nữa vì sự thật là tôi bị cô ấy ám ảnh và trong khi tôi sợ hãi mối quan hệ, tôi thực sự không muốn rời xa cô ấy, đặc biệt là khi cô ấy đã cho cho tôi trinh tiết của cô ấy một cách vị tha, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Anh ấy thậm chí còn gợi ý rằng tôi nên mời một người bạn “để khám phá niềm vui của sự thâm nhập kép”. Nhưng tôi luôn nói không vì tôi chỉ muốn cô ấy một mình. Tôi không biết trò chơi này sẽ kéo dài bao lâu vì sự thật là tôi bị cô ấy ám ảnh và mặc dù tôi sợ yêu nhưng tôi không thực sự muốn rời xa cô ấy.

Chồng vừa qua đời, góa phụ trẻ biến thành nô lệ tình dục

Chồng vừa qua đời, góa phụ trẻ biến thành nô lệ tình dục