Gái văn phòng làm tình bất chấp. Tôi hy vọng bạn đã nghỉ ngơi và việc trở lại làm việc không quá khó đối với bạn, tóm lại là cuộc sống vẫn tiếp diễn. Câu chuyện sau đây là kết quả của sự tưởng tượng của tôi, vì Laura không trả hết trong khoảng một tháng nữa và sinh đôi, nhân tiện, có hai đứa con cùng một lúc là điều tồi tệ và đôi khi tôi nghĩ liệu mình có nên phẫu thuật không Tôi Thực tế là họ sẽ đọc phần tiếp theo có thể có của câu chuyện “Chiến dịch”, Câu chuyện này không phải là một câu chuyện sẽ có phần thứ hai nhưng tôi đã nhận được một số lượng lớn email, không ít hơn mười một (tôi coi đó là hồ sơ cá nhân), cũng như một số bình luận trên web nơi họ hỏi tôi về phần thứ hai. một phần của câu chuyện.giống nhau. Mặt khác, một lần nữa tôi xin cảm ơn những người đã gửi bình luận cho tôi qua email.