Dì và con gái dì biết tôi đụ cả hai, nhưng chúng vẫn ổn. Một ngày nọ, tôi nhận được một cuộc gọi từ dì của tôi. Cô ấy là em họ của bố tôi. Anh ấy gọi cho tôi và hỏi về tình hình của tôi trước. Sau đó nói với anh ấy rằng anh ấy gọi vì bạn gái của anh ấy đang đến Pune. Tên cô ấy là Sneha. Cô ấy bằng tuổi tôi. Anh vừa học xong. Cô ấy đang đi từ Bhopal đến Pune. Tôi rất vui khi nghe tin anh ấy đến. Mary và Sneha có rất nhiều điểm chung. Cả hai chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian trong thời thơ ấu của chúng tôi. Cô ấy chăm sóc tôi rất nhiều. Tôi biết mọi thứ về anh ấy. Ngay cả sau chuyện này, Sneha cũng không nói với tôi bất cứ điều gì về nó. Biết chuyện này tôi thấy hơi lạ. Sau đó, tôi không quá chú ý đến việc có thể không nhớ gì đó hoặc có thể có vấn đề khác.

Lẻn vào nhà cướp tiền và hiếp luôn chị dâu

Lẻn vào nhà cướp tiền và hiếp luôn chị dâu