Nhưng bây giờ tôi phải nhét con cu của anh ấy vào âm hộ của tôi, tôi không kiên nhẫn với nó. Nhưng anh ấy vẫn chưa nắm bắt được thời điểm. Tôi chỉ chờ xem khi nào nhà tôi trống và tôi sẽ gọi cho cô ấy. Có một lần họ hàng tôi đi đám cưới nên mọi người trong gia đình đều bàn tính chuyện đi. Đây là đám cưới của một người họ hàng đặc biệt và tất cả mọi người đều phải tham dự. Vì vậy, Phiến, mẹ tôi cũng nói với tôi – Mansi, bạn cũng đi với tôi! Lúc đầu tôi nói – tốt, tôi sẽ đi. Nhưng rồi cô về phòng và bắt đầu nghĩ đó là một cơ hội tốt. Ngôi nhà sẽ bị bỏ trống trong 2 ngày. Vì vậy, sáng hôm sau, tôi đến gặp mẹ và nói với mẹ rằng luận án của tôi đang được tiến hành và tôi không thể rời đi. Đó là lý do tại sao bạn đi và tôi ở nhà.

Liều thuốc kích dục làm mẹ và con trai mất kiểm soát

Liều thuốc kích dục làm mẹ và con trai mất kiểm soát