Chúng tôi đã trở thành bạn bè. Tôi đã luôn muốn cơ thể và tâm trí của Vashi. Tôi tiếp tục nói chuyện với cô ấy và từ từ bắt đầu chạm vào cơ thể cô ấy ở đây và ở đó. Anh ấy không tức giận cũng không từ chối làm điều đó, điều đó càng khuyến khích tôi và tôi bắt đầu gọi anh ấy là một trò đùa bẩn thỉu. Anh ấy cũng bắt đầu nói và cười, không hề xấu hổ chút nào. Sau đó, không có gì xuất hiện trong tâm trí tôi ngoài việc quan hệ tình dục với anh ta. Tôi chỉ muốn thưởng thức cơ thể nóng bỏng của cô ấy. Cuối cùng tôi đã tự mình tìm ra giải pháp. Nơi bố tôi từng làm việc. Từ đó, một chuyến đi kéo dài hai ngày được sắp xếp và tất cả nhân viên sẽ tham gia, nhưng chỉ theo nhóm hai người. có nghĩa là tôi và Vashi Cha mẹ phải đi hai ngày.

Người Dì thiếu thốn và cậu cháu trai khoai to

Người Dì thiếu thốn và cậu cháu trai khoai to