Chúng tôi đã từng bán cây trồng của mình tại đây. Chúng tôi đang làm tốt. Nhưng khi tôi bước sang tuổi 19 thành 11 Năm lớp một, sức khỏe của bố tôi đột ngột sa sút. Bapuji của tôi không thể đến trang trại. Sau đó, mẹ tôi bắt đầu đi đến trang trại. Tôi đã từng bán cây trồng và giữ tài khoản. Lúc đầu tôi không hiểu gì cả. Nhưng khi bắt đầu hiểu ra, tôi lên tiếng phản đối Choudhury. Chaudhary đã từng định giá thấp các loại cây trồng của chúng tôi và gian lận trong tính toán của mình. Khi tôi lớn tiếng phản đối, nói với tôi một cách khó hiểu – bạn đã lớn rồi! Tôi sẽ nói cho bạn! Sau đó, anh ấy ngừng thu thập cây trồng của chúng tôi.

Những trải nghiệm thú vị của nữ diễn viên trẻ

Những trải nghiệm thú vị của nữ diễn viên trẻ