Tag: Tsukasa Aoi

Những lời thì thầm tục tĩu

Những lời thì thầm tục tĩu. Tôi sẽ có thể? Tôi nghe mình nói: - Anh biết Đạt mà, tôi nghĩ rằng dù có uống cà phê thì cơn say cũng không nguôi. Có lẽ tốt hơn là bạn nên ngủ ở đây đêm nay hoặc bạn sẽ có một cuộc cãi vã ...

Đến nhà người yêu chơi rồi húp luôn chị gái em ấy

Bạn sẽ thấy nó có vị đắng. Chúng tôi cổ vũ bằng cách chạm cốc và khi tôi nhấp ngụm đầu tiên, có một ngôi sao băng và tôi phun hết bia ra khỏi miệng. "Đây là cái gì! Thử nghiệm bẩn thỉu như vậy? Tôi sẽ không. Tôi nói l...