Tôi nói – thời gian của tôi cũng không trôi qua. Tôi nhớ bạn rất nhiều, vì vậy tôi đã đến gặp bạn. Hãy vui vẻ với cái chai một lần nữa. Rajesh tinh nghịch nói – có vẻ như cái mông của cậu bé cần được chăm sóc. Tôi cũng trả lời bằng pháo – có máy thì anh cũng đến bảo dưỡng phải không? Sau đó cả hai bắt đầu cười. Anh ấy bắt đầu chỉ cho tôi xung quanh nhà kho. Tôi không có hứng thú đi loanh quanh nên nói – bạn ơi, lát nữa tôi đi du lịch, thu xếp chai rượu trước, tôi cũng phải về. Tôi nói tạo áp lực. “Nào… chúng ta hãy hỏi chú nữa. Chú ấy là giáo viên của tôi. Chú đã dạy tôi uống rượu. Rajesh nói. Ngay sau khi ông già đồng ý, chúng tôi ra ngoài lấy chai rượu.

Thác loạn địt nhau tập thể cùng các em gái ngành

Thác loạn địt nhau tập thể cùng các em gái ngành